– Liturgia Benedicta –

II Diecezjalny Konkurs Liturgiczny

w 20. rocznicę deklaracji Dominus Iesus

Liturgia źródłem wiary.

 

 

Patronat honorowy:

JE Ks. Biskup Jan Tyrawa

Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej

 

Przy współudziale:

Centrum Studiów Ratzingera

 

Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej

 

Sponsorzy i patroni medialni:

Fundacja Światło-Życie

 

Przewodnik Katolicki