Harmonogram

  • 1 grudnia 2019 (niedziela) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń szkół
  • 3 grudnia 2019 (wtorek) – etap szkolny konkursu
  • 6 grudnia 2019 (piątek) – ostateczny termin wysłania prac i zgód na przetwarzanie danych osobowych pocztą (decyduje data stempla pocztowego)
  • 10 grudnia 2019 (wtorek) – zakończenie przyjmowania prac oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • 12 grudnia 2019 (czwartek) – ogłoszenie listy finalistów konkursu na stronie internetowej
  • 11 lutego 2020 (wtorek) – etap diecezjalny konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród