Organizatorzy

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło–Życie Diecezji Bydgoskiej przy współudziale Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej oraz Centrum Studiów Ratzingera.

Patronat honorowy nad konkursem objął JE Ks. Bp Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.