Założenia ogólne

1.     ORGANIZATORZY

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło–Życie Diecezji Bydgoskiej przy współudziale Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej oraz Centrum Studiów Ratzingera.

Patronat honorowy nad konkursem objął JE Ks. Bp Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.

 

2.     CELE

Diecezjalny Konkurs Liturgiczny ma na celu pogłębianie wśród młodzieży wiedzy związanej z liturgią Kościoła katolickiego, jak również propagowanie i rozwój myśli kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, poprzez odkrywanie Jego pism z dziedziny teologii liturgii. W tym roku myślą przewodnią jest odniesienie do deklaracji Dominus Iesus, podpisanej 20 lat temu przez kard. Josepha Ratzingera, ówczesnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

 

3.     UCZESTNICY

Szczególnymi adresatami konkursu są członkowie Służby Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów i uczennic szkół podstawowych z kl. VII-VIII, oraz szkół średnich (do klasy maturalnej włącznie), uczących się w szkołach na terenie Diecezji Bydgoskiej.

 

4.     STRUKTURA KONKURSU

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap (szkolny) polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi testowych (otwartych i zamkniętych), przeprowadzony zostanie w szkołach, dnia 3 grudnia 2019 r., o godz. 10:00 (wtorek). Do II etapu przechodzą osoby, które uzyskały nie mniej, jak 50% możliwych do uzyskania punktów konkursowych. Drugi etap (diecezjalny) polegać będzie również na udzieleniu odpowiedzi testowych (otwartych i zamkniętych). Przeprowadzony zostanie w Auli Collegium Catholicum Bydgostiense – Zespołu Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy, dnia 11 lutego 2020 r. (wtorek).

 

5.     LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSU

Konkurs wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody główne, w tym I miejsce – Pielgrzymka do Rzymu.
Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymają pamiątkowe dyplomy.